UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Biosensörler

- Moleküler Biyoloji ve Genetik

- Biyomedikal Sistemler

- Bireye özgü tıp

Ek Konular

- BİYOTEKNOLOJİ

- Optik Sensörler