DİĞER GÖREVLER


Diğer Görevler

Dil, Çeviribilim ve Kültürel Dönüşüm - (2024-2025) ,“ https://www.cocukyazini.com/Home/PostRead/30546?baslik=Dil-Ceviribilim-ve-Kulturel-Donusum”
AFRİKA’NIN SÖMÜRGECİLİK VE EMPERYALİZME KARŞI ENTELEKTÜEL DİRENİŞİ: SÖMÜRGE SONRASI AFRİKA YAZINI - (2024-2025) ,“ https://www.ekdergi.com/afrikanin-somurgecilik-ve-emperyalizme-karsi-entelektuel-direnisi-somurge-sonrasi-afrika-yazini/”
KAOSU DÜZENE DÖNÜŞTÜRME SÜRECİNDE SANATIN ROLÜ: ANLATILARIN ÇOCUKLAR İÇİN YORUMLAYICI GÜCÜ - (2024-2025) ,“ https://www.ekdergi.com/kaosu-duzene-donusturme-surecinde-sanatin-rolu-anlatilarin-cocuklar-icin-yorumlayici-gucu/”
DİL VE KÜLTÜRÜN AYRILMAZLIĞI: SPEAK NO EVIL - (2024-2025) ,“ https://www.ekdergi.com/dil-ve-kulturun-ayrilmazligi-speak-no-evil/”
Liyakatsiz Kanaat Önderleri ve Körelmiş Türkçe - (2024-2025) ,“ https://www.perspektif.online/liyakatsiz-kanaat-onderleri-ve-korelmis-turkce/”
Türkçe, Kültür Emperyalizmi ve Frantz Fanon - (2024-2025) ,“ https://www.kirmizilar.com/turkce-kultur-emperyalizmi-ve-frantz-fanon/”