TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Emine Sözen , “ Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Bireylerin Ev Temelli Egzersiz Programının Düşme Durumu ve Yaşam Kalite ”
Ege Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezi

Alkın Anıl Orbey , “ Çoklu Yaralanmalar için Acil Birimlerinnde Kullanılacak bir Triyaj Algoritması ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Melda Akın , “ Orta ve Küçük Ölçekli/Vadeli Yazılım Projeleri Seçim Ölçümleri ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi