UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Yazılım Mühendisliği

- Reel zamanlı sistemler

Ek Konular

- Tıp Bilişimi

- Eğitim Teknolojileri