KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Yasemin Albayrak Kutlay, içmimar ve mekânsal tasarımcı, tasarım araştırmacısı ve doktora adayıdır. Tam burslu olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı okudu. Lisans eğitimine devam ederken iki yıl üniversitede öğrenci asistanı olarak çalıştı. Ayrıca JASSO (Japan Student Services Organization) bursu ile stajlarından birini Japonya'da gerçekleştirdi. Orada değişim stajyeri olarak 2014 yazında, Prof. Kaname Yanagisawa Lab. ile birlikte Chiba Üniversitesi'nde “Kültürel Değişim Merkezi” projesinde çalıştı.
2016'da mezun olduktan sonra 2017'de Milano'ya taşındı ve Politecnico di Milano'dan İç Mekan ve Mekansal Tasarım alanında master derecesini aldı. Eğitimi sırasında, yeni teknolojiler üzerinde çalışarak, çağdaş iç mekanlar, kentsel iç mekanlar ve geçici mekanların tasarımı ile ilgilendi. 2020 yılına kadar burada yaşadı ve okudu ve PoliMi Desis Lab'da stajyer tasarım araştırmacısı olarak çalıştı. Politecnico di Milano'nun Tasarım Departmanında bulunan Polimi Desis Lab, uluslararası bir Desis Network ağının bir şubesidir ve iç ve mekânsal tasarım, hizmet sistemi tasarımı hakkında sürdürülebilirlik, sosyal inovasyon için tasarım ve ortak tasarım stratejileri ile tasarıma stratejik ve sistemik bir yaklaşım benimseyen bir grup araştırmacı ile birlikte çalışmıştır. Yine, PoliMi Desis Lab. ile işbirliği yaparak '' Geçici Mekânsal Çözümler ve tasarıma yeni yaklaşımlar '' üzerine master tezini geliştirdi.
Şu anda, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve 4. yıl İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Stüdyosu'nda asistanlık yapmaktadır.