Sertifikalar


NeuroArchitecture: Duyular ve Algı ,
NEUROAU - Andrea de Pavia   (2-2022)
NeuroArchitecture Temelleri: kullanıcı temelli tasarım ,
NEUROAU - Andrea de Pavia   (11-2021)
Embodiment: Tasarım, beden ve beyin ile ilişkisi ,
NEUROAU - Andrea de Pavia   (12-2021)
Staj Programı Bitirme Sertifikası ,
Chiba Üniversitesi/ Japonya   (8-2014)