PROJELER


Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

  • Self-focused Attention in Social Anxiety
    (2013-2014) Swiss National Science Foundation
  • Non-suicidal Self-Injury
    (2010-2011) Swiss National Science Foundation

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

  • 'Covid-19 Kaynaklı Kaygının Yaygın Anksiyete Bozukluğuna Etkisinde Maneviyat, Farkındalık, Bilişsel Kontrol ve Esneklik Değişkenlerinin Rolü
    (-1) TÜBİTAK-1001