UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Klinik psikoloji

- Psikoterapi

- Sosyal anksiyete bozukluğu

- Bilişsel Davranışçı Terapi