DERSLER


Verilen Dersler

2023 - 2024
 • (CBM 102) Tıbbın Klinik Temelleri II
 • (CBM 202) Tıbbın Klinik Temelleri IV
 • (CBM 302) Tıbbın Klinik Temelleri VI
 • (HSP 102) İnsan, Toplum ve Gezegen II
 • (HSP 202) İnsan, Toplum ve Gezegen IV
 • (HSP 302) İnsan, Toplum ve Gezegen VI
 • (SBM 102) Tıbbın Bilimsel Temelleri II
 • (SBM 201) Tıbbın Bilimsel Temelleri III
 • (SBM 202) Tıbbın Bilimsel Temelleri IV
 • (SBM 302) Tıbbın Bilimsel Temelleri VI
2022 - 2023
 • (HEM 103) Sağlığın Temelleri I
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (SBM 102) Tıbbın Bilimsel Temelleri II
 • (SBM 201) Tıbbın Bilimsel Temelleri III
 • (SBM 202) Tıbbın Bilimsel Temelleri IV
 • (SBM 302) Tıbbın Bilimsel Temelleri VI
2021 - 2022
 • (SBM 102) Tıbbın Bilimsel Temelleri II
 • (SBM 201) Tıbbın Bilimsel Temelleri III
 • (SBM 302) Tıbbın Bilimsel Temelleri VI
2020 - 2021
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (SBM 201) Tıbbın Bilimsel Temelleri III
 • (UB 599) Tez
2019 - 2020
 • (HEM 110) Mesleki Temeller II
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (SBM 202) Tıbbın Bilimsel Temelleri IV
 • (SBM 302) Tıbbın Bilimsel Temelleri VI
 • (UB 599) Tez
2018 - 2019
 • (HEM 103) Sağlığın Temelleri I
 • (HEM 110) Mesleki Temeller II
 • (SABE 595) Seminer
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (SBM 201) Tıbbın Bilimsel Temelleri III
 • (UB 501) Hücre Bilimi Ve Gelişim Biyolojisi
 • (UB 503) Üreme Sistemi Yapısı ve Gelişimi
 • (UB 552) Moleküler, Hücre Kültürü ve Histoloji Laboratuvar Uygulamaları
 • (UB 553) Fertilizasyon ve İmplantasyonun Moleküler Mekanizmalari
 • (UB 555) Plasenta ve Fetal Membranlar - İlgili Patoloji ve İmmünolojisi
2017 - 2018
 • (HEM 103) Sağlığın Temelleri I
 • (HEM 110) Mesleki Temeller II
 • (SBM 101) Tıbbın Bilimsel Temelleri I
 • (UB 501) Hücre Bilimi Ve Gelişim Biyolojisi
 • (UB 502) Infertilite ve Ilişkili Patolojiler
 • (UB 503) Üreme Sistemi Yapısı ve Gelişimi
 • (UB 504) Embriyoloji ve Androloji Laboratuvarı Uygulamaları
 • (UB 551) Üreme Sistemi İşlevsel Özellikleri
 • (UB 553) Fertilizasyon ve İmplantasyonun Moleküler Mekanizmalari
 • (UB 554) Embriyogenezde Hücre Sinyal İleti Yolakları
 • (UB 557) Kök Hücre Biyolojisi