KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Yasemin SEVAL ÇELİK, Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü’nde, “Üreme Biyolojisi” Yüksek Lisans eğitimini; Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, Histoloji ve Embriyoloji Doktora eğitimini; Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında “Yabancı Hükümetlerce Türk Hükümetine verilen burslar” kapsamında Finlandiya Hükümet Bursunu kazanarak Helsinki Üniversitesi, Haartman Enstitüsü, Viroloji Anabilim Dalı’nda, doktora eğitimi sırasında ise, Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bölümü’nde araştırmacı olarak çalışmıştır.
Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra, 2016 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde göreve başlamış ve aynı yıl “Doçent” ünvanını almıştır.