UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Histoloji ve Embriyoloji

Ek Konular

- Anjiyogenez, Vaskülogenez, Plasenta

- Endometriyozis