PROJELER


Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

  • Türkiye Ermenistan Yakınlaşma Sürecinin Türkiye Basınında İşlenişi
    (2010-2011) USAID, GPOT, YPC

Diğer uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

  • Tapping the Diaspora: A Political Economy of Turkish Transnational Broadcasting
    (2007-2008) Migration research Centre at Koç University