UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- küresel medya, kültür endüstrisi, reklamcılık, tüketim kültürü, milliyetçilik