KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

İzmir Dr. Osman Yaşar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünde lisans eğitimine başlayan Tekin, eğitimine Eren Üniversitesi'nde Acil Durum ve Afet Yönetimi Yüksek Lisans programı ile devam etmiştir. Ardından, 2019'da Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Afet Yönetimi Doktora programına kabul edilmiş ve halen doktora eğitimine devam etmektedir. Profesyonel kariyerine, 2013-2023 yılları arasında Çanakkale, Muş ve İzmir'de 112 ASH Ambulans Servisinde çalışarak başlamış alan tecrübesi edinmiştir.
2023 Mart itibarıyla İlk ve Acil Yardım programında Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaya başlamıştır.