KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

1979 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. 2005 yılında Pamukkale Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümünde “ Yabancıların Türkçe Öğrenme Yeterlilikleri” adlı yüksek lisans tezini tamamladı. 2006 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesinde Türk Dili Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.