DİĞER GÖREVLER


Diğer Görevler

Millî Mücadele ve Mehmet Akif ERSOY - (2021-2022) ,“ Bayrak ve vatan sevgisinin bir tezahürü olan millî marşlar, millî duyguların en güzel ifade edildiği mısralardır. Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı, Türk milletinin en buhranlı dönemlerinde Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde millî marşımız olarak kabul edilmiştir. Etkinlik, günün anlam ve önemini öğrencilerimizle paylaşmayı hedeflemektedir.”
Kültürümüzde Bahar Bayramı - (2021-2022) ,“ Türk kültüründe bahar mevsimi “diriliş” anlamına gelir ve takvim değişikliğini anlatır. En eski Türk kaynaklarında kültürümüzde bahar günlerinin önemi ifade edilmiştir. Cumhuriyetle birlikte yerleştirilmeye çalışılan ulus bilincine bağlı olarak özellikle Atatürk tarafından “Bahar Bayramı”nın daha geniş katılımlı kutlanması teşvik edilmiştir. Bu bağlamda, bahar mevsiminin önemi vurgulanacak ve öğrencilerin soruları cevaplanacaktır.”
Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe - (2021-2022) ,“ 2021 yılı, Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olması sebebiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genelge ile 2021 yılı Cumhurbaşkanlığımız tarafından “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak kutlanacaktır. Bu kapsamda düzenlenen konferansımız, Türkçemizin medeniyet dili kimliğini kazanmasında önemli rol oynayan şahsiyetlerden Yunus Emre’nin genç nesillere hatırlatılmasına vesile olacaktır.”
İstiklal Marşı Sergisi - (2021-2022) ,“ Sergide İstiklal Marşı ve İstiklal Marşı yarışmasında elemeye kalan 6 şiir sergilenmiştir. Ayrıca dönemin şartlarını anlatan poster sunum hazırlanmıştır.”
Mehmet Akif ERSOY ve İstiklal Marşı'nı Anma Günü - (2021-2022) ,“ Atalarımızın mirası, millî marşımızı ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anmak üzere düzenlenen toplantıda Rektörlüğün görevlendirmesi üzerine katılarak “İstiklal Marşı ve Mehmet Akif ERSOY’u Anlamak” başlıklı bir konuşmayla toplantıya katkı sağladım.”
Millî Mücadele Günlüğü Projesi - (2021-2022) ,“ 2018 yılında başlayıp 2023 yılında sona ermiş olan “Milli Mücadele Günlüğü” projesinde metin redaksiyonu yapmak üzere görevlendirildim. ”
Demokrasi ve Millî Birlik Günü Konuşması - (2021-2022) ,“ 15 Temmuz'un yıl dönümünde Üniversitemizin Rektörlüğü talebiyle "15 Temmuz ve Millî Birlik" konulu konuşma tarafımdan yapılmıştır. ”
Kültürümüzde Kadın Kimliği - (2020-2021) ,“ Bir toplum kadına verilen değer ölçüsünde gelişir. Türk halk kültüründe kadına her zaman değer verilmiştir. Kadınlar, Türk siyasi ve sosyal hayatında önemli görevlere getirilmiştir. Eski Türk devlet geleneğinde kadın ile erkek insani değerler açısından eşit haklara sahiptir. Bu eşitlik anlayışı günümüze kadar devamlılığını sürdürmüştür. Kadının toplum içindeki önemi atasözlerine, deyimlere, halk hikâyelerine konu olmuş, destanlarımızda yer bulmuştur. Bu bağlamda öğrencilerimize Türk halk kültüründe kadının yeri anlatılmıştır.”
İstiklal Marşı Sergisi - (2020-2021) ,“ Sergide İstiklal Marşı ve İstiklal Marşı yarışmasında elemeye kalan 6 şiir sergilenmiştir. Ayrıca dönemin şartlarını anlatan poster sunum hazırlanmıştır. ”
Latin Alfabesinin Kabulü ve Türkçemiz - (2020-2021) ,“ 1 Kasım 1928 tarihinde Latin alfabesinin kabulü ile dil tartışmaları başlamıştır. Osmanlı alfabesinin ve Latin alfabesinin imkânları konusu ise her tartışmanın odağı olmuştur. Bu sebeple, öğrencilerimizin öncelikle "alfabe" kavamını anlamaları, tanımaları, alfabenin gelişimini öğrenmeleri ve alfabe değişikliğinin dil ile ilgisinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Konuk Konuşmacı: Prof. Dr. Ali AKAR: Muğla Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi konuk konuşmacı olarak davet edilmiştir. ”
İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy - (2020-2021) ,“ Milli marşlarda her toplumun kendine ait olan ortak değerlerinden biridir. Bayrak ve vatan sevgisinin bir tezahürü olan milli marşlar, milli duyguların en güzel ifade edildiği mısralardır. Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı, Türk milletinin en buhranlı dönemlerinde Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde milli marşımız olarak kabul edilmiştir. Etkinlik, günün anlam ve önemini öğrencilerimizle paylaşmayı hedeflemektedir.”
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ: BİR BAŞARI HİK - (2017-2018) ,“ Üniversitemiz tarihçesini hazırlamak üzere Rektörümüz Can Muğan'ın oluşturduğu düzenleme ekibinde görev aldım.”
Ege Mutfağı - (2017-2018) ,“ İzmir Ekonomi Üniversitesi, Mutfak Sanatları Bölümünün hazırladığı Ege Mutfağı adlı yemek kitabını inceleyerek düzeltip okuyucuya sunulacak son duruma getirilmesini sağlamak amacıyla Rektörlük tarafından görevlendirildim. ”
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı - (2016-2017) ,“ 30 saat teorik bilgi aldık ve DEDAM’da gerçekleştirilen yabancılara Türkçe derslerinden 20 ders saatini izleyerek sertifika aldım.”
YABANCILARIN TÜRKÇE ÖĞRENME YETERLİLİKLERİ ( Yüksek Lisans Tezi) - (2011-2012) ,“ ÖZET Bu çalışmada İzmir’deki üniversitelerde görev yapan yabancı öğretim elemanlarının Türkçe öğrenme yeterlilikleri, Türkçeye ve Türk kültürüne yönelik ilgileri araştırılmış, Türkçe kullanımlarında yaptıkları hatalar değerlendirilmiştir. Araştırma, İzmir Ekonomi Üniversitesinde, çeşitli bölümlerde görev yapan yabancı öğretim elemanlarıyla sınırlandırılmıştır. Veri toplama aracı olarak kapalı / açık uçlu sorulardan oluşan “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırma verileri SSPP 15.0 programına aktarılarak çözümlenmiştir. Araştırmada belgesel tarama yöntemi de kullanılmış, yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik durum analizi yapılmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi gerek üniversitenin eğitim dili, gerekse sunduğu seçmeli yabancı diller bakımından zengindir. Bu sebeple çeşitli ülkelerden gelen birçok öğretim elemanının görev yaptığı bir üniversitedir. İzmir Ekonomi Üniversitesinde Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya ülkelerinden de birçok yabancı öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bu öğretim elemanları üniversitenin içinde ve dışında Türk kültürüyle iç içedir. Türk kültürünün tanıtılmasında ise Türkçenin önemi büyüktür. Çok genel düşünüldüğünde kültürlerin birbirini tanıması, kaynaşması önyargıların yok edilmesi ve uluslararası barışın geliştirilmesinde bu öğretim elemanlarının Türkçeyi öğrenmesi, Türk kültürünü öğrenmesi önemli bir rol oynayacaktır. Araştırmada, ülkemizde görev yapan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının Türkçe yeterlilikleri ve Türk kültürüne yönelik ilgileri; öğretim elemanlarının cinsiyet, yaş, geldikleri ülke, alanları (branş), Türkiye’de bulunma süreleri, öğrenmede güçlük çektikleri beceri alanları, Türkçe öğrenme yolları, medeni halleri, Türkiye’de yaşamaktan ve Türkçe Öğrenmekten duydukları memnuniyet gibi değişkenler göz önüne alınarak araştırılmıştır. Sonuç olarak; İzmir Ekonomi Üniversitesinde tam zamanlı olarak görev yapan 55 yabancı öğretim elemanından; kadın öğretim elemanlarının, erkek öğretim elemanlarına oranla, yaşça genç olan öğretim elemanlarının diğer öğretim elemanlarına göre dil ediniminde daha başarılı oldukları görülmüştür. Asya kıtasından ülkemize gelen öğretim elemanlarının Türkçe yeterliliklerinin Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarından gelen öğretim elemanlarına göre daha yüksek olduğu, dil öğretmenlerinin diğer alanlarda görevli öğretim elemanlarına oranla daha başarılı oldukları sonucuna varılmıştır. Türkiye’de uzun süre bulunan yabancı öğretim elemanlarının dil ediniminde daha başarılı oldukları, öğretim elemanlarının başarıları ve beceri alanları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı, öğretim elemanlarının başarıları ve medeni halleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı, Türkiye’de yaşamaktan ve Türkçe öğrenmekten memnun olan öğretim elemanlarının başarıları ve memnuniyetleri arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca, yabancı öğretim elemanlarının Türkçe kullanımında yaptıkları hatalar incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yabancı öğretim elemanları, Türkçe yeterlilik, çeşitli değişkenler, İzmir Ekonomi Üniversitesi”
Sofra Kültürü ve Atatürk’ün Fikir Sofrası - (2010-2011) ,“ Konferans ve Radyo Tiyatrosu”
10. Yıl Oratoryosu - (2010-2011) ,“ 10. Yıl Oratoryo Söz Yarışması, Proje Tasarımı ”
Yazar Ayşe Kilimci ile Söyleşi - (2010-2011) ,“ Kadın Olmanın Getirisi- Götürüsü/ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği”