KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Zehra Funda Savaş Yalçınkaya, 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans programını “The Evolution of the Responsibility to Protect Doctrine in the Rhetoric and Actions of the Permanent Members of the United Nations Security Council” başlıklı tezi ile bitirmiştir. Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Turkey’s Fluctuating Relations with Iran, 2002-2019: The Regionalist Perspective” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında, Bremen Üniversitesi ve Tahran Üniversite’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Ayrıca, 2011-2019 yılları arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Araştırma alanları, uluslararası ilişkiler teorileri, dış politika analizi, Orta Doğu politikaları ve uluslararası organizasyonlardır.