BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • Z.Aksoy.
  (2012) Kültürlerarası İletişim ve Yönetimde Başarının Anahtarı: Kültürel Zekâ.
  Manas Üniversitesi / II_ International Communication Symposium 'New Communication Technologies And Social Transformation'
  1098-1111, ISBN:

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • Z.Aksoy.
  (2019) An Exploratory Study on The Pofıle of Volunteer in Non-Governmental Organisations for Refugees in Turkey.
  Seitar Europa Congress
  -, ISBN:
 • Z.Aksoy.
  (2019) New Media and Intercultural Communication.
  2nd International Conference On Cultural Informatics, Communication & Media Studies / Proceedings
  -, ISBN:
 • Z.Aksoy.
  (2018) Doktor Hasta İletişiminde Metaforların İkna Gücü Olarak Kullanımı Üzerine Örnek Olay Çalışması.
  16th International Symposium Communication In The Millennium / Proceedings Of The 16th International Symposium Communication In The Millennium
  540-541, ISBN: 978-605-83703-5-7
 • Z.Aksoy.
  (2017) The Role of Short-term Study Abroad Experience on Intercultural Communication Competence.
  3rd International Conference On Communication And Management, / Abstract Book Of 3rd International Conference On Communication And Management
  22-, ISBN: 978-618-81861-3-2
 • Z.Aksoy.
  (2017) Çerkes Hikayelerinde Diasporik Kimliğin Kurucu Unsuru Olarak Sürgün Travması.
  II. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik Ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi / II. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik Ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi Özet Metin Kitabı
  148-149, ISBN:
 • Z.Aksoy.
  (2016) Expoloring Intercultural Communication in Expats’ Social Media Groups.
  International Conference On Studies In Humanities And Social Sciences / Proceedings Of International Conference On Studies In Humanities And Social Sciences
  108-116, ISBN: 978-93-84468-54-5