KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 1996 yılında mezun olmuş ve uluslararası kongrelerde proje yöneticiliği yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım anabilim dalında yüksek lisans (2009), Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım anabilim dalında doktora (2013) dereceleri almıştır. 2016’da TÜBİTAK bursu ile Amsterdam Üniversitesi-Amsterdam Bölgesel, Transnasyonel ve Avrupa Çalışmaları Okulunda araştırma çalışmaları yürütmüştür. Bilimsel ilgi alanlarının başında kültürlerarası iletişim, göç, kültürel kimlik ve ve kişilerarası iletişim gelmektedir.