KİTAP BÖLÜMLERİ


Ulusal kitap bölümleri

 • Z.Aksoy.
  Kültürel Zeka Kuramı ve Türkçe Alanyazın Üzerine Betimsel Bir Analiz.
  231-238
  S.Bitirim Okmeydan and M.Saran.
  Kültürlerarası İletişim: İletişim Odaklı Güncel Yaklaşımlar.
  (2019), Eğitim Yayınevi,
 • Z.Aksoy.
  Postmodernite ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi: Parçalanmak mı Bütünleşmek mi?.
  241-254
  E.Babacan.
  Stratejik Pazarlama İletişimi: Temel Kavramlar.
  (2011), Gama Basım Yayın,