MAKALELER


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • S.Misci Kip and Z.Aksoy.
  (2021) Türkiye’deki Adölesanların Doğal Reklama Yönelik Etik Algılarının Değerlendirilmesi.
  Ankara Üniversitesi İlef Dergisi , No. Özel Sayı, 179-206,
Uluslararası
 • Z.Aksoy , Ö.Gökdemir and M.İ.Şemin.
  (2021) The Role of Community-based Health Practice on the Improvement of Healthcare Students’ Communication, Empathy and Perception of the Elderly: A Qualitative Study at Izmir University of Economics.
  Connectist: Istanbul University Journal Of Communication Sciences , No. 61, 33-51,
 • Z.Aksoy.
  (2018) The Idea of Europeanness: Perceptions of Erasmus Students in Turkey and the Netherlands.
  International Journal Of Communication ,
 • Z.Aksoy.
  (2018) Sürgünü Yaşatmak: Çerkes Hikayelerinde Kimliğin İnşası.
  Turkish Review Of Communication Studies ,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • Z.Aksoy.
  (2016) Kültürlerarası İletişim Eğitiminde Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık Gelişimi Öz Değerlendirmeleri Üzerine Bir İnceleme.
  Selçuk İletişim , Vol. 9, No. 3,
Uluslararası
 • Z.Aksoy , E.Uzunoğlu and B.Yaman Akyar.
  (2017) Study Abroad Process from Intercultural Communication Perspective: An Exploratory Study on Erasmus Experience in Turkey.
  Global Media Journal Turkish Edition , Vol. 8, No. 15, 11-34, ISBN: 1309-7601
 • Z.Aksoy.
  (2012) Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim.
  The Journal Of International Social Research , Vol. 5, No. 20, 292-303, ISBN: 1307-9581
 • M.Saran , G.Coşkun , F.İ.Zorel and Z.Aksoy.
  (2011) Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi: Ege Üniveristesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Üzerine Bir Araştırma.
  Journal Of Yasar University , Vol. 6, No. 22, 3732-3747,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • Z.Aksoy.
  (2020) KÜLTÜRLERARASI YENİ MEDYA: SOSYAL MEDYANIN KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ÜZERİNDE ALGILANAN ETKİLERİ.
  Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Vol. 3, No. 2, 126-144,