PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

  • Yurtdışı Eğitim Deneyiminin Kültürlerarası İletişim Yeterliği Üzerindeki Rolü
    (-1) TÜBİTAK

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

  • Erasmus Deneyiminin Kültürlerarası İletişim Yeterliği Üzerindeki Rolü
    (2015-2016) İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi