KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Zeynep Arda, İletişim Bilimleri alanındaki doktorasını İspanya'da Universidad Jaume I'de, sosyal medyanın kimliğimizi ve birbirimizle olan iletişimimizi nasıl etkilediğini incelediği "Image Becomes Identity 2.0" başlıklı doktora tezini sunarak tamamlamıştır. Doktora araştırmaları sırasında üç ay Institut Catholique de Toulouse (Fransa)’da görev yapmış, “Avrupa mansiyonu” kriterini sağlayarak Doctor Europaeus Cum Laude derecesine layık görülmüştür.

Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde ve Domus Academy'de, Etkileşim Tasarımı Bölümü'nde yüksek lisansını burslu olarak tamamlamıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunudur.

Yaptığı araştırmalar aldığı multi-disipliner, multi-kültürel eğitim çerçevesinde şekillenmektedir. 2017 yılından beri, Avrupa Birliği Horizon 2020 tarafından fonlandırılan Trans-making projesi kapsamında, “The Artistic Migrant Persona” adlı araştırmasını Türkiye’de ve yurtdışında sürdürmektedir.

Akademik çalışmalarının yanı sıra, Türkiye’de ve yurtdışında, ellinin üzerinde firmayla, uluslararası ekiplerle, pek çok projede tasarımcı/iletişim ve tasarım danışmanı olarak görev almıştır. 25 Years of Erasmus Poster Tasarımı (İspanya) ve Telecom Italia Web Tasarım (İtalya) yarışmalarında birincilik ödülüne layık görülmüştür.

2022-2023 akademik yılında, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki görevinden izinli olduğu süre boyunca akademik çalışmalarını Orlando, ABD'de bulunan University of Central Florida'da, Global Perspectives and International Initiatives ekibinde Misafir Öğretim Üyesi olarak sürdürmüştür.

Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde görev yapmaktadır. Arda, 2014-2022 yılları arasında bölüm başkanlığı görevini üstlenmiştir.