UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Kanser Moleküler Biyolojisi

- yağ kök hücreleri

- İlaç Dirençliliğinin Moleküler Mekanizmalar