KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Zeynep, ODTÜ Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra yine ODTÜ’de Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında bütünleşik doktora eğitimine başlamıştır. Tezinde işe alım süreçlerinde uygulanan kişilik envanterlerindeki yanıltma davranışları üzerine çalışmaktadır. Şu anda İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Araştırma ilgi alanları, kişilik ölçümlerinde yanıltma, personel seçimi, iş stresi, iş-aile çatışması ve iyileşme/toparlanma deneyimlerini içermektedir. Ayrıca, “TÜBİTAK 3005 – Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri” kapsamında bir projede bursiyer olarak çalışmaktadır.