ATIFLAR

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış yayınlarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  Dr. Ömer Korkut (2008-2009)
  Ticaret Unvanı Kullanımıyla Marka Hakkına Tecavüz Hakkında - BANKA VE TİCARET HUKUKU DERGİSİ
  Atıf Yapılan :
  Ticaret unvanı ve haksız rekabete ilişkin bir yargıtay karar - Prof.Dr Hüseyin Ülgen'e armağan

Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yapılan atıf

 • Atıf Yapan :
  TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (2006-2007)
  KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVESİ VE GÖSTERGELERİYLE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ - TÜSİAD-T/2007-02/431
  Atıf Yapılan :
  MULTIMODAL CARRIAGE IN TURKISH LAW -