BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • Z.Mineliler and H.Kubilay.
  (2006) Multimodal Carriage in Turkish Law (A Comparative Study)..
  0-0, ISBN:
 • Z.Demirçivi Mineliler.
  (2006) Multimodal Carriage in Turkish Law (A Comparative Study).
  4th International Logistics And Supply Chain Congress
  0-0, ISBN: