UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Farmakoloji

- Toksikoloji