KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Z. Selen Saydam Erdinç, Ankara Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunudur. Yüskek Lisansını 2009 yılında Heidelberg Ruprecht Karls Üniversitesi'nden Amerikan Çalışmaları alanında tamamladı. 2011 yılında İrlanda Swan Eğitim Enstitüsünden CELT sertifikası aldı. 2011-2022 yılları arasında TOBB ETÜ Yabancı Diller Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.
Burada, 2012-2022 yılları arasında Ölçme ve Değerlendirme Birimi üyesi olarak çalıştı. YÖKDİL ve YDT sınavlarına yönelik çok sayıda test kitabının ortak yazarlığını yaptı. Şu an İzmir Ekonomi Üniversitesi Hazırlık Programı'nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. YÖKDİL ve YDT sınavlarına yönelik çok sayıda test kitabının ortak yazarlığını yaptı. Mesleki ilgi alanları ölçme değerlendirme ve madde geliştirmedir.