MAKALELER


Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • Z.S.Acunaz Eytemiz and E.Güner .
  (2021) ROBERT SCHUMANN ÖRNEĞİNDE DUYGU DURUM BOZUKLUKLARININ YARATMA SÜRECİNE YANSIMALARI.
  Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , Vol. 7, No. 13, 94-107, ISBN: 2667-6001
 • Z.S.Acunaz Eytemiz and E.Güner Canbey.
  (2020) LİSZT, BARTÓK, KODÁLY, LİGETİ ÖZELİNDE MACAR BESTECİLERİN YİRMİNCİ YÜZYIL MÜZİĞİNE KATKILARI.
  Eurasian Journal Of Music And Dance , No. 17, 380-390,
Uluslararası
 • Z.S.Acunaz Eytemiz.
  (2021) Egzotizmin Romantik Dönem Operaları ve Senfonik Süitleri Üzerindeki Etkisi.
  Konservatoryum , Vol. 8, No. 1, 103-120, ISBN: 2146-264X