DERSLER


Verilen Dersler

2023 - 2024
 • (HBY 230) İş Hukuku
 • (HSP 202) İnsan, Toplum ve Gezegen IV
 • (HUK 467) Sağlık Hukuku
 • (HUK 551) İşçilerin Psikolojik Tacize Karşı Korunması
 • (HUK 556) İSG Konusunda İşverenin Hukuki Sorumlulukları
 • (HUK 691) Hukukta Araştırma Yöntemleri
 • (LAW 325) Sağlık Hukuku
 • (LAW 410) Uluslararası Çalışma Hukuku
 • (LEE 595) Seminer
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2022 - 2023
 • (HBY 230) İş Hukuku
 • (HSP 202) İnsan, Toplum ve Gezegen IV
 • (HUK 134) Sağlık Hukuku
 • (HUK 467) Sağlık Hukuku
 • (HUK 489) Sosyal Güvenlik Hukuku
 • (HUK 501) Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • (HUK 556) İSG Konusunda İşverenin Hukuki Sorumlulukları
 • (LAW 325) Sağlık Hukuku
 • (LAW 410) Uluslararası Çalışma Hukuku
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2021 - 2022
 • (HBY 230) İş Hukuku
 • (HSP 202) İnsan, Toplum ve Gezegen IV
 • (HSP 302) İnsan, Toplum ve Gezegen VI
 • (HUK 134) Sağlık Hukuku
 • (HUK 467) Sağlık Hukuku
 • (HUK 489) Sosyal Güvenlik Hukuku
 • (LAW 325) Sağlık Hukuku
 • (LAW 410) Uluslararası Çalışma Hukuku
 • (LEE 595) Seminer
 • (LEE 597) Dönem Projesi
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2020 - 2021
 • (HBY 230) İş Hukuku
 • (HSP 202) İnsan, Toplum ve Gezegen IV
 • (HUK 467) Sağlık Hukuku
 • (HUK 489) Sosyal Güvenlik Hukuku
 • (HUK 556) İSG Konusunda İşverenin Hukuki Sorumlulukları
 • (KHUK 530) İş Sağlığı Ve Güvenliği Hukuku
 • (LAW 325) Sağlık Hukuku
 • (LAW 410) Uluslararası Çalışma Hukuku
 • (LEE 595) Seminer
 • (LEE 597) Dönem Projesi
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2019 - 2020
 • (HBY 230) İş Hukuku
 • (HSP 202) İnsan, Toplum ve Gezegen IV
 • (HUK 310) Sosyal Haklar
 • (HUK 489) Sosyal Güvenlik Hukuku
 • (HUK 556) İSG Konusunda İşverenin Hukuki Sorumlulukları
 • (KHUK 530) İş Sağlığı Ve Güvenliği Hukuku
 • (LAW 315) Hukuksal Açıdan İş Sağlığı, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları
 • (LAW 325) Sağlık Hukuku
 • (LAW 410) Uluslararası Çalışma Hukuku
 • (LEE 595) Seminer
 • (LEE 599) Yüksek Lisans Tezi
2018 - 2019
 • (HBY 230) İş Hukuku
 • (HUK 310) Sosyal Haklar
 • (HUK 503) İş Hukukunda Alt İşverenlik
 • (HUK 556) İSG Konusunda İşverenin Hukuki Sorumlulukları
 • (ISG 502) İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
 • (LAW 101) Hukuka Giriş
 • (LAW 410) Uluslararası Çalışma Hukuku
 • (SBE 595) Seminer
 • (SBE 599) Tez
2017 - 2018
 • (HUK 134) Sağlık Hukuku
 • (HUK 231) Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sağlık Sigortası
 • (HUK 310) Sosyal Haklar
 • (HUK 556) İSG Konusunda İşverenin Hukuki Sorumlulukları
 • (HUK 599) Tez
 • (ISG 502) İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
 • (ISG 595) Seminer
 • (ISG 597) Dönem Projesi
 • (ISG 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (LAW 101) Hukuka Giriş
 • (LAW 410) Uluslararası Çalışma Hukuku
 • (SBE 595) Seminer
 • (SBE 599) Tez
 • (SKY 505) Sağlık Hukuku ve Etik
2015 - 2016
 • (ADL 205) Kalem Mevzuatı ve İşlemleri
 • (HIM 432) İş Sağlığı ve Güvenliği
 • (HUK 134) Sağlık Hukuku
 • (HUK 231) Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sağlık Sigortası
 • (HUK 406) Sosyal Güvenlik Hukuku
 • (HUK 503) İş Hukukunda Alt İşverenlik
 • (HUK 595) Seminer
 • (HUK 599) Tez
 • (ISG 502) İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
 • (SKY 505) Sağlık Hukuku ve Etik
2014 - 2015
 • (HUK 134) Sağlık Hukuku
 • (HUK 223) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • (HUK 231) Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sağlık Sigortası
 • (HUK 406) Sosyal Güvenlik Hukuku
 • (HUK 503) İş Hukukunda Alt İşverenlik
 • (HUK 595) Seminer
 • (SKY 505) Sağlık Hukuku ve Etik
2013 - 2014
 • (HUK 134) Sağlık Hukuku
 • (LAW 100) Hukukun Temel İlkeleri
 • (LAW 412) Perakende Hukuku
 • (VRM 107) Perakende Ticaret Hukuku
 • (VSP 107) İş Hukukuna Giriş
2012 - 2013
 • (LAW 100) Hukukun Temel İlkeleri
 • (LAW 412) Perakende Hukuku
2011 - 2012
 • (LAW 100) Hukukun Temel İlkeleri
 • (LAW 412) Perakende Hukuku
 • (LAW 519) İşletme Hukuku
2010 - 2011
 • (BA 100) Hukukun Temel İlkeleri
 • (BA 412) Perakende Hukuku
2009 - 2010
 • (BA 100) Hukukun Temel İlkeleri
 • (BA 412) Perakende Hukuku
2008 - 2009
 • (BA 100) Hukukun Temel İlkeleri
 • (BA 114) İşletmenin Yasal Çevresi
 • (VLOG 217) Ulaştırma Hukuku
2007 - 2008
 • (BA 100) Hukukun Temel İlkeleri
2006 - 2007
 • (BA 100) Hukukun Temel İlkeleri
 • (BA 114) İşletmenin Yasal Çevresi