KONUK KONUŞMACI

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
  (2009-2010) EÜTF Halk Sağlığı AD - EÜTF Halk Sağlığı AD
 • Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
  (2008-2009) ge Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı - ge Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • Sağlık Personelinin Hukuksal Sorumluluğu(Örnek Olgular Üzerinde Tartışma)
  (2007-2008) Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı - Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Uluslararası

 • İş Sağlığı ve Güvenliği-İşçi Katılımı Açısından Türk ve Amerikan Hukuku Karşılaştırması
  (2016-2017) Los Angeles Trade Technical University - UCLA LOSH
 • Cinsiyet Eşitliği konusunda Uluslararası Sözleşmelerle Karşılaştırmalı olarak Türk Mevzuatı
  (2014-2015) Trnava Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Slovakya
 • Avrupa Ülkeleri ile Türkiye'de iş Sözleşmesinin feshinde kıdem tazminatı ve ihbar süresi hakkında Hukuk kurallarının karşılaştırılması
  (2014-2015) Trnava Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Slovakya

Ulusal

 • Tıp Doktorlarının Hukuksal Sorumluluğu
  (2018-2019) IUE - İEÜ Tıp Fakültesi
 • Yasal Düzenlemelerde İş Sağlığı ve Güvenliği açısından İşveren Sorumluluğu
  (2018-2019) Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında İşveren/İşveren Vekili Yükümlülükleri
  (2018-2019) İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Salonu - İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Sağlık Hizmetlerinde Etik ve Yasal Sorumluluklar
  (2017-2018) Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Konferans Salonu - Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi
 • Etik Dışı Uygulamalarda Hukuksal Sorumluluk.
  (2017-2018) İzmir Ekonomi Üniversitesi - IEU Meslek Yüksek Okulu
 • Sağlık çalışanlarının Hak ve Sorumlulukları Konferansı
  (2017-2018) İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu - IEU Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu
 • Sağlık Hakkı
  (2017-2018) İzmir Ekonomi Üniversitesi D002 - EKOMISC
 • Meslek Hastalıkları ve Hekim Sorumluluğu
  (2015-2016) Ege Universitesi - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları AD
 • Hukuksal Açıdan Kadına Yönelik Şiddet
  (2015-2016) Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Amfisi, 11 Mart 2016 - Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatına Göre İşyeri Hekiminin Hak ve Yükümlülükleri
  (2015-2016) İzmir Tabip Odası - İzmir Tabip Odası
 • Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Haklarımız
  (2015-2016) İzmir Ekonomi Üniversitesi - Ankara ABD Büyükelçiliği Fulbright Mezunları Burs Programı
 • Türkiye'de Kadın Emeği ve İstihdamı-Genel Bir Bakış
  (2013-2014) İzmir Büyükşehir Belediyesi kent Konseyi Binası - Kadın Emeği Platformu
 • Kadın Emeği ve Hukuk
  (2013-2014) İzmir Ekonomi Üniversitesi - EKOKAM (Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi)
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanında Yeni Düzenleme; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  (2013-2014) İzmir Ekonomi Üniversitesi C507 nolu derslik (30 Nisan 2014 ) - İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “İşe İade Davası Sonuçları”
  (2013-2014) İzmir Barosu, 20.02.2014. - İzmir Barosu Bülteni yıl.24 s.192, s.9(http://www.izmirbarosu.org.tr/sayfalar/al
 • Mobbingin Hukuksal; Anayasal ve Evrensel Boyutu
  (2014-2015) Tüm Bel Sen İzmir Şubesi - Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler 2, Yerel Düzeyde Toplumsal Cinsiyet Eşit
 • Uluslararası Sözleşmeler Karşısında İş Güvencesi Uygulamaları
  (2013-2014) MMO Tepekule İş Merkezi - İzmir Barosu
 • Kamu'da çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve sözleşmeli personelin hukuki durumu
  (2012-2013) Sky TV 25.03.2013 - Sky TV
 • İşe İade Davası Sonuçları ve Hükmün Uygulanma Sorunları
  (2012-2013) İzmir Adliyesi Toplantı Salonu - İzmir Barosu