KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Zeynep ŞİŞLİ, 1976 yılında Ankara Halide Edip Kız Lisesi’ni bitirdi. 1976-1977 öğrenim yılında AFS değişim öğrencisi olarak Amerika Birleşik Devletlerinde lise öğrenimi gördü. 1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-2009 yılları arasında İzmir Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden 2002 yılında yüksek lisans, 2007 yılında doktora derecesini aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde bir yıl misafir öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2006 yılından başlayarak misafir öğretim üyesi olarak ders verdiği İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümünde 2009 yılında yardımcı doçent olarak öğretim kadrosuna katıldı, görevlendirildiği 2011 yılından bu yana Hukuk Fakültesinde çalışmaya devam etmektedir. 15 Nisan 2015 tarihinde Üniversitelerarası Kurul tarafından sosyal politika alanında doçentliğe yükseltilmiştir. 30 Mart 2021 tarihinde profesör kadrosuna atanmıştır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Yurtdışı Deneyim programı çerçevesinde, 20 Eylül 2016- 13 Eylül 2017 tarihleri arasında University of California, Los Angeles, Institute for Research on Labor and Employment(UCLA IRLE)de misafir araştırmacı olarak, "Roles of the Institutions and State Agencies for Promoting and Enforcing Occupational Health and Safety Rules; A Comparison between U.S.A. and Turkey" konulu ve TUBİTAK 2219 programı kapsamında desteklenen araştırması üzerinde çalışmıştır. Sosyal Haklar, İş Hukuku, Sağlık Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku alanlarında çalışmaktadır.