TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Altan Kayacan , “ İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının İş Hukuku Bakımından Sonuçları ”
Asya Erman , “ Bireysel iş hukukunda zorunlu arabuluculuk ”
Begüm Öztunay , “ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Işığında İşverenin Yönetim Hakkının Sınırları ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Damla Çolak , “ Türk İş Güvencesi Hukuku ve İşveren Vekilleri ”
Doğuhan Karakaya , “ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işverenin yükümlülükleri ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Gizem Önçer , “ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKUNDA İŞVEREN SORUMLULUĞU ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Hande Hoşer Öğüt , “ Ayırt Etme Gücünden Yoksun Olanlar Bakımından Tıbbi Müdahaleye Rıza ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
İzel Okumuş , “ Türk Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları Sigortası ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Metin Bozkurt , “ İşverenin Eşit Davranma Borcu ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Salise Gizem Bozkuş , “ Muvazaalı Alt İşveren İlişkisinde Sorumluluk ”
Serhat Ertok , “ İŞVERENİN EMİR VE TALİMATLARINA UYMAMASI SONUCU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN İŞÇİNİN HUKUKSAL SORUMLULUĞU ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sibel Akçapınar , “ MESLEKİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİNDE EĞİTİMİN ETKİSİ ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Tufan Tolga Arslantürk , “ Toplu iş hukukunda grev ve lokavt ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Tuğçe Çakıroğlu , “ Muvazaanın Alt İşveren İşçilerinin Hakları Açısından Zamanaşımına Etkisi ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Yıldız Güler , “ 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması ”
Zeynep Kaçar , “ İşverenin iş akdini ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde feshi ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi