UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- iş hukuku

- sosyal güvenlik hukuku

- sosyal haklar

Ek Konular

- Endüstri İlişkileri

- sağlık hukuku