CITED WORKS

Referenced in national refereed publications

 • Citing :
  Dr. Ömer Korkut (2008-2009)
  Ticaret Unvanı Kullanımıyla Marka Hakkına Tecavüz Hakkında - BANKA VE TİCARET HUKUKU DERGİSİ
  Cited :
  Ticaret unvanı ve haksız rekabete ilişkin bir yargıtay karar - Prof.Dr Hüseyin Ülgen'e armağan

Referenced in books published by national publishers

 • Citing :
  TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (2006-2007)
  KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVESİ VE GÖSTERGELERİYLE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ - TÜSİAD-T/2007-02/431
  Cited :
  MULTIMODAL CARRIAGE IN TURKISH LAW -