KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

ODTÜ İktisat bölümünü bitirdikten sonra University of Massachusetts, Amherst'de Ekonomi doktora programını tamamladım. Buenos Aires'te Universidad de San Andres ve Londra'da London School of Economics'de misafir akademisyen olarak bulundum.