KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

-Gazi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik bölümünden 1979 yılında mezun olduktan sonra, Norveç’te Oslo Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Enstitüsünden Candidatus Magisterii (1984), Candidatus Scientiarum (1987), ve Doktora (2008) derecelerini elde etti. 1987-1990 yılları arasında Norveç Devlet Teknoloji Enstitüsünde üst düzey teknoloji danışmanlığı ve araştırma görevlerinden sonra 1991-1997 yılları arasında Oslo Üniversitesinde araştırma ve üst düzey danışmanlık görevleri yapmıştır. Süleyman Kondakcı 1998-2001 yılları arasında TÜBİTAK-Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde (UEKAE) Uzman araştırmacı ve Ağ Güvenliği Bölümü başkanlığı görevlerini yapmıştır. UEKAE’da çalıştığı yıllardı büyük ölçekli kritik bilgi güvenliği projeleri tasarlamış ve yürütmüştür, UEKAE Common Criteria Bilgi güvenliği Test ve Değerlendirme Laboratuvarını tasarlayıp kurmunu sağlamıştır. UEKAE’ de çalıştığı yıllarda NATO Bilgi Güvenliği için de önemli projeler geliştirmiştir. 2002 Yılından itibaren kısa süreli Çankaya Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra, 2003 yılından itibaren hala İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları olarak Bilgisayar Ağları, Bilgi Güvenliği, Gömülü Sistemler, Biomedikal Mühendislik ve Tele Sağlık alanları önem arzetmektedir.