UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Gıda Ambalajlama

- Antimikrobiyel Gıda Ambalajlama

- Yenilebilir Filmler

Ek Konular

- Gıdaların Raf Ömrü

- Gıdaların Korunması ve Muhafazası