BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • U.TOPCAN.
  (2022) Yargı Kararları Işığında İsviçre ve Türk Hukuku’nda Vazgeçilemez Nitelikteki Pay Sahipliği Haklarının Nitelikli İhlali.
  Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Genç Akademisyenler Sempozyumu II – Prof. Dr. Tuğrul Ansay Anısına: Anonim Şirketler Hukukunun Gelecek On Yılı.
  -, ISBN:
Uluslararası
 • U.TOPCAN.
  (2024) Rotterdam Kuralları Uyarınca Donatan ve Taşıyanın Sorumluluğunun Kulüp Sigortası (P & I) Tarafından Üstlenilmesi).
  IV. Uluslararası Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Kongresi
  -, ISBN:
 • U.TOPCAN.
  (2024) Anonim ve Limited Şirket Paylarının Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Uyarınca Tasfiyesinde Güncel Sorunlar.
  Asos 10. Uluslararası Hukuk Sempozyumu
  -, ISBN: