BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
  • U.TOPCAN.
    (2022) YARGI KARARLARI IŞIĞINDA İSVİÇRE VE TÜRK HUKUKU’NDA VAZGEÇİLEMEZ NİTELİKTEKİ PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ NİTELİKLİ İHLALİ.
    Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Genç Akademisyenler Sempozyumu II – Prof. Dr. Tuğrul Ansay Anısına: Anonim Şirketler Hukukunun Gelecek On Yılı.
    -, ISBN: