KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 1990 mezunudur. Aynı Üniversitede 1998 yılında Yüksek Lisans ve 2004 yılında Doktora çalışmalarını Cerrahi Hemşireliği alanında tamamladı. 1990-2001 yılları arasında Ege Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji ile Göğüs Hastalıkları Anabilim Dallarında çalıştı.

Akademisyenlik hayatına 2001-2013 yılları arasında Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulunda devam eden Doç. Dr. Filiz Öğce, 2013 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde çalışmaya başladı ve aynı yıl 40/b ile görevlendirilerek İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Hemşirelik Bölümünün kurulmasında yer aldı.

2010 ve 2012 yıllarında YÖK bursu ile Melbourne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik bölümünde çalışmalar yaptı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda “Kanser Kayıt” ve “Tıbbi Terminoloji” derslerini vermektedir. Cerrahi Hastalıkları, Ortopedi, Üro-onkoloji alanlarında çalışmalarını yoğunlaştıran Prof. Dr. Filiz Öğce’nin yurtiçi, yurtdışında basılmış makaleleri bulunmaktadır. Kendi alanında çeşitli dernek üyelikleri bulunan Öğce. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Derneğinin başkanıdır.