TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Ceyda Torluk , “ Kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda teşekkür ifadesinin kullanımı: Kızılay organizasyonu üzerine bir deneysel çalışma ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Farzana Abasova , “ İstanbul'a atfedilen şehir niteliklerini ve İstanbul'un marka özelliklerini ortaya çıkarmak: Bir anlamsal ağ analizi ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Feyza Elif Yasdıman , “ İş Güvenliğinde Korku Çekiciliği Kullanımı: İş Güvenliği Afişleri Üzerine Deneysel Bir Çalışma ”
Meltem Özdilek , “ Çağrı merkezi temsilcilerine ilişkin tüketici beklentisi ve bu beklentinin ağızdan ağıza iletişim ile satın alma niyetine etkisi ”
Nilüfer Geysi , “ Globalleşen dünyada kurumsal değerler: Kültürler arası bir anlamsal ağ analizi ”