DİĞER GÖREVLER


Diğer Görevler

Adi Şirketler Hukukunun Geleceği: Yeni Alman Modeli - (2022-2023) ,“ 2024 itibarıyla Alman Hukukunda adi şirketler ile ilgili yürürlüğe girecek olan köklü değişiklikler ve bunların bizim hukukumuzdaki olası karşılıkları değerlendirilmiştir.”